Tilbage til BHS Ribe

Mange forskellige læsseopgaver til gårdens fjerde Giant


Søren Graversgaard driver 245 årskøer med kvieopdræt på bedriften ved Grindsted.


Søren Graversgaard er ikke kun i gang i stalden, da der også drives 185 hektar jord, hovedsageligt med grovfoder. Den nye Giant G3500 er nummer fire i rækken.
Den sidste Giant vi ejede, var en V6004T der havde kørt 6000 timer. Vi havde et konkurrerende mærke på prøve ved sidste skift, men det fungerede ikke for os.

- Søren Graversgaard

Søren Graversgaard driver 245 årskøer med kvieopdræt på bedriften ved Grindsted. Søren er ikke kun i gang i stalden, da der også drives 185 hektar jord, hovedsageligt med grovfoder. Den nye Giant G3500 er nummer fire i rækken.

Giant minilæsseren har mange varierede opgaver på gården. Der læsses foder, og skubbes foder ind med dozerblad. Der læsses også halmballer til strømaskinen, og køres halmballer ind. Minilæsseren bliver brugt flittigt, og kører mange timer inden udskiftning. Søren fortæller her, hvorfor minilæsseren stadig er en Giant.

”Den sidste Giant vi ejede, var en V6004T der havde kørt 6000 timer. Vi havde et konkurrerende mærke på prøve ved sidste skift, men det fungerede ikke for os. Det blev en Giant igen, grundet maskinens styrke, pålidelighed og det i forvejen gode kendskab til mærket. Giant minilæsseren viser sit værd ved udmugning af dybstrøelse, som er en tung læsseopgave.”

Det er ikke kun genkendeligheden og løftekapaciteten, som får positive ord med på vejen.

”Med hurtigskiftet på minilæsseren er det nemt og håndgribeligt at bytte redskaberne rundt. Det bruger vi blandt andet, når vi skifter mellem siloklo og dozerblad. Minilæsseren er hurtig og effektiv, når vi læsser og flytter halm fra mark til lade. Det betyder, vi har en læssemaskine der på kort tid går fra den ene læsseopgave til den anden.”

Hurtigskiftet betjenes let via joystick, der både nemt og håndgribeligt er tilgængeligt for maskinfører. Dette bakkes op af Søren, der afslutningsvis konkluderer:

”Dertil kommer at maskinen er let fremkommelig, hurtig i skiftet af redskaber, og generelt en meget robust maskine. Derfor fungerer G3500 fremragende som bedriftens mellemstore læssemaskine.”

Copyright 2024 | Brdr. Holst Sørensen A/S